Η εταιρεία ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ, η οποία είναι υπεύθυνη για την διαχείριση του ηλεκτρονικού καταστήματος 

Mitera-paidi.gr, έχει έδρα στη διεύθυνση Θερμοπυλών 91 Στην Σπάρτη ,με ΑΦΜ 134948980.

 Προσωπικά δεδομένα

Το Mitera-paidi.gr για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εναρμονίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις τουΓενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική καιευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις αποφάσεις της Αρχής ΠροστασίαςΠροσωπικών Δεδομένων.

    Το ηλεκτρονικό κατάστημα Mitera-paidi.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων για την επεξεργασία προσωπικώνδεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος ακολουθώντας πάντα την εθνική ή ευρωπαϊκήνομοθεσία για θέματα προσωπικού χαρακτήρα.

    Το ηλεκτρονικό κατάστημα Mitera-paidi.gr προστατεύει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δεν δύναται να μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο τα στοιχεία σας (με εξαίρεση σχετικά αιτήματα των αρμοδίων αρχών στα πλαίσια που ορίζει ο νόμος)

    Το ηλεκτρονικό κατάστημα Mitera-paidi.gr διατηρεί και επεξεργάζεται  τα στοιχεία σας είτε για λόγους επικοινωνίας είτε για λόγους marketing και βελτίωσης των υπηρεσιών που προσφέρει.

 Για οποιαδήποτε ενημέρωση, αλλαγή, διαγραφή σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα ο χρήστης-επισκέπτης απευθύνεται στο αρμόδιο τμήμα διαχείρισης του ηλεκτρονικού καταστήματος Mitera-paidi.gr

Με την επίσκεψη και τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος Mitera-paidi.gr συμφωνεί με τους όρους χρήσης που αναφέρονταιστο παρόν κείμενο. Αν κάποιος επισκέπτης ή χρήστης δεν συμφωνεί με τους παραπάνω όρους δικαιούται να μην χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα Mitera-paidi.gr

Cookies

    To ηλεκτρονικό κατάστημα Mitera-paidi.gr χρησιμοποιεί την υπηρεσία cookies για την συλλογή πληροφοριών σχετικά με στατιστικά θέματα και για την διευκόλυνση του επισκέπτη/χρήστη σε ορισμένες παρεχόμενες υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος.

    Τα cookies είναι μικρά, μη κακόβουλα αρχεία που αποθηκεύονται στην συσκευή του χρήστη με μόνη χρήση την διευκόλυνση του σχετικά με το ηλεκτρονικό κατάστημα. Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης/χρήστης διατηρεί το δικαίωμα μη αποδοχής της υπηρεσίας cookies ρυθμίζοντας σχετικά την συσκευή του αποκλείοντας σχετικές υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Σύνδεσμοι άλλων ιστοτόπων-Διευθύνσεις IP

    Το ηλεκτρονικό κατάστημα Mitera-paidi.gr περιέχει συνδέσμους παραπομπής σε άλλες ιστοσελίδες οι οποίες ελέγχονται από διαφορετικούς διαχειριστές  προς αυτό. Το Mitera-paidi.gr δεν φέρει καμμιά ευθύνη σχετικά με την πολιτική, τις απόψεις και τους ΌρουςΧρήσης των εκάστοτε ιστοσελίδων που παρέχονται με σύνδεσμο.

    Η διεύθυνση IP του εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη αποθηκεύεται και χρησιμοποιείται από το ηλεκτρονικό κατάστημα Mitera-paidi.gr για λόγους στατιστικής.

Συμφωνία Όρων Χρήσης

Ο επισκέπτης/χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος Mitera-paidi.gr με την επίσκεψη του στο ηλεκτρονικό κατάστημα συμφωνεί ανεπιφύλακτα με τους όρους χρήσης του καταστήματος.

Αν για οποιονδήποτε λόγω ο επισκέπτης/χρήστης δεν δέχεται τους παραπάνω όρους χρήσης τότε οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος Mitera-paidi.gr.                                                                                               Οι όροι χρήσης ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση, ο επισκέπτη/χρήστης  οφείλει να ελέγχει την συγκεκριμένη σελίδα για τυχόν αλλαγές ειδάλλως η συνέχιση επίσκεψη/χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος Mitera-paidi.gr συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης.